Din data de 25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentul European nr.679 /2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Operatorul de date cu caracter personal, MEDIA MARKET HUMAN RESOURCES S.R.L. (denumita in continuare „Societatea”), persoană juridică română cu sediul social in Mun. București, sector 2, Strada Aurel Vlaicu, nr 110, et.1, ap.4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5604/2009, CUI 25518840, reprezentată legal prin Dl. Popescu Marius, în calitate de Administrator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la:

  • Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact; CV-ul sau scrisoarea de intenție, experiența de lucru anterioară și / sau relevanța sau alte experiențe, educație, transcrieri sau alte informații pe care ni le furnizați în sprijinul unei aplicații și / sau al procesului de aplicare și recrutare;
  • Informații din interviuri și discuții telefonice pe care le puteți avea, dacă este cazul;
  • Detaliile privind tipul de loc de muncă pe care îl căutați sau de care sunteți interesat, salariul curent și / sau dorit și alți termeni referitori la pachetele de compensare și beneficii, dorința de relocare sau alte preferințe legate de locuri de muncă;
  • Detalii despre cum ați auzit despre poziția pentru care aplicați;
  • Orice informații sensibile și / sau demografice obținute în timpul procesului de recrutare, cum ar fi sexul, informațiile despre cetățenia dumneavoastra;
  • Informații medicale sau de sănătate și / sau originea rasială sau etnică;
  • Informații de referință și / sau informații primite din verificările de fond (dacă este cazul), inclusiv informațiile furnizate de terți și / sau informațiile referitoare la orice antecedente din relațiile anterioare de angajare.

Furnizarea datelor cu caracter personal menționate mai sus, este necesară in procesele de recrutare si selectie la care participati ca potențial candidat, in baza relațiilor contractuale încheiate de Societate cu clientii săi, potrivit obiectului sau de activitate. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate și sunt comunicate numai catre clientii firmei care ne contracteaza pentru a acoperi locurile de munca disponibile si care vor fi periodic instruiți si obligați la păstrarea confidențialității. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău sau alt temei juridic.

Datele colectate în cadrul unui proces de recrutare sunt şterse imediat ce devine evident faptul că nu ati fost selectat pentru angajare. Dacă apare un nou proiect de recrutare și dorim o noua colaborare cu dumneavoastra, veti fi contactat în vederea obținerii consimțământului scris în acest sens. Dacă persoana vizată obiectează cu privire la extinderea perioadei de păstrare și procesare a datelor, distrugem pe loc datele sale.

De asemenea, este foarte important pentru noi ca dvs să cunoașteți faptul că aveți în orice moment dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a solicita ștergerea datelor și dreptul de opoziție. Pentru oricare din motivele de mai sus precum și pentru a vă exercita drepturile garantate de legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă rugăm să vă adresați responsabilului DPO al companiei noastre, prin intermediul adresei de email gdpr@mediamarket.ro si vă garantăm un răspuns în maxim 7 zile. Pentru informatii complete referitoare la politica de confidentialitate a datelor accesati site-ul www.mediamarket.ro.

 

 

Am citit si am fost informat cu privire la politica de confidentialitate a datelor.

Sunt de acord ca societatea MEDIA MARKET HUMAN RESOURCES sa imi prelucreze datele personale in scopul de selecției si plasării forței de munca pe perioada desfășurării unui proces de recrutare. Inteleg si sunt de acord ca, in conformitate cu legea, Societatea este abilitata sa trasmita cv-ul completat de catre subsemnatul angajatorilor/ colaboratorilor/angajatilor si partenerilor Societatii in scopul recrutarii si selectiei de personal

Am luat la cunostinta ca dispun si îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa instantei de judecata

 

Candidat:

Data si semnatura:

 

Acest acord a fost incheiat in doua exemplare: unul ramane la Societate si unul la candidat.